Privacyverklaring sollicitanten

Gpi Tanks & Process Equipment

Gpi neemt de privacy van sollicitanten erg serieus. Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Bij het gebruik maken van onze diensten en/of het zelf verstrekken, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Verstrekt u de gegevens zelf aan ons, dan bent u zelf verantwoordelijk voor juistheid, relevantie en actualiteit hiervan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken. In specifieke gevallen kan het mogelijk zijn dat wij meer of andere gegevens verwerken.

  • NAW- gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
  • Geboortegegevens, leeftijd, nationaliteit en geslacht;
  • CV (curriculum vitae) en motivatie;
  • Gegevens over opleiding, stages en werkervaring;
  • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
  • Referenties en getuigschriften;
  • Andere gegevens die mogelijk van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat.

Als u ons een (open) sollicitatie stuurt zorg er dan voor dat de toegestuurde documenten geen informatie bevat die niet van belang is voor de sollicitatie. Voorbeelden hiervan zijn BSN of andere fraudegevoelige informatie.

Doelen van de verwerking
Uw gegevens worden voor de uitvoering van onze werving- en selectieactiviteiten verzameld en verwerkt met als doel om:

  • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met de vacature;
  • Een werknemersrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren en het mogelijk aangaan en afsluiten van een overeenkomst met u.

Bewaartermijn
Uw gegevens, cv en andere sollicitatiegegevens verwijderen wij binnen 6 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming geeft aan Gpi dat wij uw gegevens langer mogen bewaren. In dit geval verwijderen wij uw gegevens na een jaar.

Beveiliging
De gegevens die op onze website worden ingevuld, worden beschermd via veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonsgegevens versleuteld gebruikt op onze website (voor derden dus niet zichtbaar).

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens erg serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via werken@gpi.nl.

Wijzigingen
Aangezien Gpi haar eigen beleid steeds opnieuw zal evalueren behoudt Gpi zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. 

Vragen?

Heeft u na het lezen van de privacyverklaring nog vragen neemt u dan contact met ons op via werken@gpi.nl.

Neem contact op